R-Frantsiis

Frantsiis või
oma ettevõte?

Mida vajad ettevõtte käivitamiseks?

Uue ettevõttega alustades on teemasid, mis tähelepanu vajavad, väga palju. R-frantsiisi puhul on R-Kiosk suure hulga neist teemadest enda kanda võtnud ning seetõttu on frantsiisiga alustamine ka lihtsam.

Algkapital

Kaubamärk

Pood, asukoht

Poekontseptsioon

Mööbel

Seadmed

Töölepingud

Sortiment

Tootearendus

Teadmised

Teenindus- konseptsioon

Reklaam

IT-tugi

Prügivedu

Pakend

Töötajad, Värbamine ja koolitus

Litsentsi, maksud

Load (Päästeamet, Toiduamet, Terviseamet

Raamatupidamine, kassasüsteem

Turvateenus

Seadmete hooldus