R-Frantsiis

Frantsiisija tagab poe töötamise, R-Kiosk tugiteenused

R-kiosk on meil ju selles mõttes oluline tugi, sest seal on tugiteenused, mis nende kaudu tulevad. Personaliteenus, raamatupidamisteenus, IT-alane tugi. Ja ka kaup, kaubavalik, tootegrupid. Kõik tulevad R-kioskist.

– KALLE ARO, R-Kioski frantsiisivõtja

Vastutuse jagunemine

 

Frantsiisivõtja ja R-Kioski vastutusalad

arendab kontseptsiooni

hoolitseb meekonna eest

korraldab teenindajate koolitused

tagab teenindajate koolitustel osalemise

toob kauba kohale

viib läbi inventuurid

tagab tehnilise valmisoleku

tagab IT ja tehnika korrashoiu

tagab lahtioleku ja kassa töö

turundab meedias

tagab hea maine (nii inimeste kui kaubamärgi)

töötab välja uued tooted

aitab maksta kaubandustegevusega seotud maksud

korraldab vajalikud load ja litsentsid

sõlmib üürilepingud

tegeleb raamatupidamisega

kindlustab väikepoe

tagab kindlustuse täisvastutuse, kui kahju põhjustab töötaja

pakub valveteenust

müüb aktiivselt

teenib kasumit

Frantsiisivõtja ja R-Kioski kulud

deposiit* 500-3000€

OÜ loomine 190€

kioski üür

kommunaalkulud

kioski renoveerimine

uute seadmete ost

seadmete remont

masinate liising

koristus- ja kontoritarbed

logistika

inventuurivahed ja mahakandmised

pangateenused

IT-tugi ja litsentsid

reklaami-, müügi- jm maksud

kampaaniad

kindlustus ja valveteenus

töötajate kulud: töötasud, tööriided, tervisetõendid jm.

 


*Deposiit on vajalik riskide maandamiseks ning moodustab 20% laovarudest. Summa sõltub kioski ja lao suurusest, jäädes vahemikku 500-3000€. Esimene sissemakse ehk 10% maksab frantsiisivõtja R-Kioskile alustades. 10% koguneb aja jooksul frantsiisivõtja teenusetasust (4% igakuisest tulufondist).